Kim van Berkum

Mijn naam is Kim van Berkum.

Ik ben geboren in 1967, getrouwd en moeder van twee kinderen.

Al ruim 25 jaar werk ik als creatief therapeut beeldend met kinderen, jongeren en ouders. Ik heb gewerkt binnen verschillende instellingen o.a. binnen de kinderpsychiatrie te Venlo en binnen een instelling voor kinderen en jongeren met een communicatieve beperking te Nijmegen. Naast therapie heb ik binnen dit werkveld weerbaarheidstrainingen en psycho-educatie gegeven.

De afgelopen jaren heb ik opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van cognitieve gedragstherapie, kortdurende oplossingsgerichte therapie en psycho-educatie.

Naast het werken met beeldende middelen heb ik veel affiniteit met een systeemgerichte benadering. In 2004 heb ik me geschoold in creatieve gezinstherapie. Vervolgens heb ik in 2006 een opleiding tot familieopsteller gevolgd bij het Bert Hellingerinstituut in Groningen. Ik heb seminars en opstellingen gevolgd bij o.a.: Bert Hellinger, Jan-Jacob Stam en Bibi Schreuder, Marianne Franke, Ingrid Dykstra, Peter van Zuylecom en Ottoline Lamet, Annebine Pilon en Ursela Franke.

Vanaf mijn twintigste heb ik met regelmaat cursussen, workshops en trainingen gevolgd in lichaamswerk, gestalttherapie, bounding en de pesso-methode. Deze trainingen zijn van groot belang geweest voor mijn ontwikkeling als mens en als therapeut.

De afgelopen periode ben ik geïnspireerd geraakt door het Diamond Logos Pad waarvan Faisal Muqaddam de grondlegger is. Met A.H. Almaas en Karin Johnson is hij mede-ontwikkelaar van de Diamantbenadering. Deze benadering slaat een brug tussen westerse psychotherapie en oosterse spiritualiteit en meditatie. Wat mij aanspreekt is de ‘open mind’ waarbij onderzoek en bewustwording centraal staat en ‘bezieling’ als vanzelf naar voren komt. De benadering ervaar ik als ‘mindfull’ en ‘heartfull’.

Ik ben geregistreerd beeldend therapeut, aangesloten bij de NVBT (Nederlandse vereniging beeldende therapie) , de NFG en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.