Links

Voor meer informatie over familieopstellingen en systemisch werk, verwijs ik u graag naar de website van het Bert Hellinger Instituut: hellingerinstituut.nl

balansdigitaal.nl Deze site geeft heldere informatie over verschillende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Balans is een belangenvereniging van ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis en/of achterstand.

vakwerkregionijmegen.nl  Samenwerkingsverband van  vak-, spel-, en integratief therapeuten binnen Regio Nijmegen. Alle vaktherapeuten binnen Vakwerk hebben een contract met de Gemeente Nijmegen in het kader van de jeugdwet en de WMO.

Voor meer achtergrondinformatie en inspiratie verwijs ik graag naar spiritueelleraar.nl