Systemisch Werk

Systemisch werk is een krachtige methodiek ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Personen worden hierbij niet als op zichzelf staand ervaren, maar als onderdeel uitmakend van een systeem. Een mens is een ‘groepsdier’ en de groep ( het systeem) heeft een zeer grote invloed op het individu.

Van jongs af aan kent het leven vele systemen. Het kind groeit op en ontwikkelt zich in verschillende systemen: met ouders al dan niet met broers en/of zussen, familie, school, klas, vereniging, team, buurt, enzovoort. Samen vormen zij de context waarbinnen een kind zich ontwikkelt. Deze context bepaalt een groot deel van het dagelijks gedrag, het zelfbeeld en de gezondheid van het kind.  Verschillende systemen , waarbij het familiesysteem op de eerste plaats komt, hebben ieder hun eigen ordeningen en regels. Deze regels zijn dat iedereen het recht heeft om erbij te horen, dat er een balans is tussen geven en nemen en dat iedereen de goede plek binnen de rangorde inneemt.

Ouders geven het leven en kinderen ‘nemen’ het van hen. Ieder mens heeft een vaste plek in de rij van broers en zussen. In de systemische visie kan een mens in evenwicht zijn, als hij of zij op die plek gezien en gerespecteerd wordt.

Als aan deze regels niet voldaan wordt, wordt de balans verstoord en (iemand wordt buitengesloten, een kind neemt de ouderrol over etc.) ontstaan er blokkades in de stroom. De stroom van liefde stokt en dit heeft grote gevolgen voor kinderen. Deze gaan namelijk onbewust proberen het familiesysteem weer in balans te brengen, door leed, lasten en verantwoordelijkheden voor anderen te dragen. Er ontstaan dan zogenaamde verstrikkingen.