Vergoedingsmogelijkheden

  • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering

Beeldende therapie valt onder complementaire zorg.

Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig.

Meestal valt de vergoeding onder de noemer 'alternatieve geneeswijzen'.

Voor meer informatie kijk op de website van de zorgwijzer, of informeer bij uw eigen zorgverzekering.

Ik ben aangesloten bij de FVB en NFG.

  • Via de gemeente

De praktijk heeft een contract met een aantal gemeenten in de Regio Nijmegen.

Voor jeugdhulp kunt u verwezen worden door de huisarts.

Bij vergoeding in het kader van de Jeugdwet wordt altijd samengewerkt met een GZ-psycholoog/regiebehandelaar.

  • PGB

Voor informatie, zie de website van PGB.

  • Zelf bekostigen door cliĆ«nt

Geen verwijzing nodig.