Beeldende Therapie

Beeldende therapie, ook wel vaktherapie of creatieve therapie genoemd, is een vorm van psycho-therapie met creatieve materialen.

Bij beeldende therapie wordt niet alleen gepraat. Het beeldend vormgeven is een belangrijk onderdeel van de therapie. Creatieve activiteiten vormen een extra communicatiemiddel en helpen kinderen uitdrukking te geven aan hun gevoelens en gedachten. Beelden zeggen vaak meer dan woorden en kunnen helpen om een begin te maken met het woorden geven aan de beleving van het kind.

Kinderen zijn vaak heel vertrouwd met ‘doen’ en ‘maken’ evenals met het gebruik van de fantasie. Aan de hand van tekeningen, beeldende opdrachten met bijvoorbeeld hout, klei, papier en verf kan een kind laten zien wat er in hem / haar leeft.

Aan de hand van ‘het doen’ helpt de beeldende therapeut gevoelens en ervaringen te herkennen en te verwoorden. Ook praktische vaardigheden, zoals ordenen, op een rijtje zetten, stap voor stap werken, overzicht krijgen en het bedenken van alternatieven als iets niet lukt zijn belangrijke elementen van beeldende therapie.

Binnen deze ervaringsgerichte therapie kan het kind onderzoeken waar het goed in is en wat het lastig vindt. Problemen die uw kind in het dagelijks leven ervaart, zal het ook tegenkomen in het beeldend werken of in het contact met de therapeut. De therapeut helpt uw kind daarbij met verwoorden van zijn of haar gevoelens. Dat geeft de kans om inzicht te ontwikkelen in het eigen gedrag en te oefenen met ‘nieuw’ gedrag.

Er wordt gewerkt vanuit de gedachte dat een kind alleen naar buiten kan brengen wat er van binnen in hem leeft. Hierbij aansluiten met beeldende middelen biedt veiligheid. Het maakt dat het kind zich gezien voelt en dat geeft moed om zich verder te ontwikkelen, vanuit vertrouwen en kracht: Het kind ervaart meer grip op zijn of haar gevoelens, gedachten en de wereld om zich heen. Daarnaast is het leuk en geeft het plezier ‘iets te maken’ dat er even tevoren nog niet was.