Creatieve Gezinstherapie

De Gezins-Creatieve-Therapie-methode (GCT) hoort bij het aanbod van Beeldende Therapie. Bij ouders leeft vaak de behoefte aan handvatten in de omgang met hun kinderen. Het GCT-aanbod bestaat uit 10 bijeenkomsten voor het hele gezin en kent daarin zes opeenvolgende fases.

De therapie is bij uitstek geschikt voor ouders die adviezen en tips (verbale ouderbegeleiding) willen omzetten in daadwerkelijk handelen en die willen onderzoeken wat werkt in de ‘praktijk’ van het eigen gezin.

Bij GCT wordt het gezin in beweging gebracht door het inzetten van goed doordachte beeldende opdrachten. Nieuwe interacties kunnen daarin geoefend worden aan de hand van door de ouders opgestelde werkpunten.

Tijdens de voorbespreking helpt de therapeut de ouder(s) afspraken te maken hoe ze de opdracht zullen gaan uitvoeren samen met de kinderen. De therapeut stelt zich daarbij op als coach van de ouder(s) op basis van de werkpunten.

De eerste succeservaringen kunnen zo geboekt worden. De gezinsleden ervaren daarmee dat ze in staat zijn positiever met elkaar om te gaan.

De gezins-creatieve therapie is gericht op gedragsverandering van de gezinsleden in het hier en nu.

De methode is gebaseerd op de volgende grondbeginselen: beeldende therapie, gezinstherapie, ouderbegeleiding en leertheorieën met betrekking tot communicatie en emancipatie.

Wanneer ouders in hun oudertaken worden ondersteund, kan het gezin in beweging komen op een manier die vanaf het begin door de ouders zelf wordt gedragen.

Al doende leren de ouders een beeldende activiteit te plannen en leiding te geven aan hun kinderen bij het uitvoeren van die activiteit.

Het doel van de ondersteuning is dat zij deze handelwijze ook in de dagelijkse omgang met elkaar gaan hanteren. Deze doelstelling leidt tot een therapiemodel dat in tien bijeenkomsten kan worden uitgevoerd.

De gezins-creatieve-therapie wordt in principe met het kerngezin uitgevoerd. Sleutelbegrippen zijn: succeservaringen, positieve bevestiging, omgaan met beeldende (productie)problemen, scheiden van de subsystemen van ouders en kinderen, het herstel van de hiërarchie van de ouder ten opzichte van de kinderen en aandacht voor de leefomgeving van het gezin.