Beeldende Therapie

Wanneer je wilt kijken naar je persoonlijke groei, je je meer bewust wilt worden van belemmerende patronen, kan het prettig zijn wanneer er iemand met je meekijkt en meedenkt.

Bij beeldende therapie wordt niet alleen gepraat. Het beeldend vormgeven is een belangrijk onderdeel van de therapie. Creatieve activiteiten vormen een extra communicatiemiddel en helpen uitdrukking te geven aan gevoelens en gedachten. Beelden zeggen vaak meer dan woorden en kunnen helpen om een begin te maken met het woorden geven aan je beleving.

Beeldende therapie kan je helpen je opnieuw en anders te gaan verhouden tot het thema waar je mee worstelt.

Mijn werkwijze wordt sterk beïnvloed door een methode die Inquiry genoemd wordt, en te vergelijken is met focussen. Het brengt kennis naar boven die verbonden is met het lichaam. Dit is een methode die mensen leert sterke krachtbronnen in zichzelf aan te boren. Deze kennis en krachtbronnen kun je in jezelf verankeren door beeldend werk te maken.

Beeldende therapie kan je helpen je opnieuw en anders te gaan verhouden tot het thema waar je mee worstelt.