Inquiry

Mijn werkwijze wordt sterk beïnvloed door een methode die Inquiry genoemd wordt. Deze methode is ontwikkeld binnen de Diamond Approach (A.H. Almaas, Karen Johnson en Faisal Muqaddam).

Inquiry is te vergelijken met focussen (Gendlin). Het brengt kennis naar boven die verbonden is met het lichaam. Dit is een methode die mensen leert sterke krachtbronnen in zichzelf aan te boren.

Door deze kennis en krachtbronnen te gebruiken in het beeldend vormen, kun je vorm geven aan zelfonderzoek. Ook kun je deze krachtbronnen verankeren in jezelf door beeldend werk te maken.

Een uitleg over Inquiry: Door met aandacht aanwezig te zijn met ‘wat is’ komen belemmeringen en essentie vanzelf in het bewustzijn. Dit is een lange weg van studie, begrip en ervaren. De basishouding is ‘open aanwezig zijn’. Deze houding ontstaat door simpel gewaar zijn en in het gewaar zijn te letten op ‘weerstand’ en ‘openheid’.  Een belangrijke wet bij Inquiry is dat een ervaring van Essentie vaak vooraf gegaan wordt door een ervaring van tekort, pijn of zwakte. Het lijden is voelbaar en door het er te laten zijn kan het transformeren in Essentie. Essentie heeft kenmerken zoals kracht, sereniteit en helderheid. Inquiry gaat ervan uit dat Essentie in de vroege jeugd verloren is gegaan en dat door het doorvoelen van de afweer van het ego de Essentie vanzelf weer in de ervaring komt. Het resultaat is dat je jezelf uiteindelijk (weer) als Essentie zelf gaat ervaren. Essentie is een niet materiële substantie die werkelijk te realiseren is. Dit wordt ook wel het ‘zelf’ of het ‘absolute’ genoemd.

Beeldende therapie kan je helpen je opnieuw en anders te gaan verhouden tot het thema waar je mee worstelt.